กรมการท่องเที่ยวยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการผ่านโครงการท่องเที่ยวสีขาว

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กรมการท่องเที่ยว โดยกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จัดอบรม...

Read More