กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้พื้นที่โรงไฟฟ้าเก่าที่ปลดออกจากระบบของโรงไฟฟ้าพระนครใต้

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน...

Read More