กฟผ. โชว์หุ่นยนต์ และ 30 นวัตกรรมในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ในงาน EGAT INNOVATION SHOWCASE 2020

กฟผ. จัดงาน EGAT INNOVATION SHOWCASE 2020 โชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานที่คิดค้นใหม่เพิ่มกว่า 30...

Read More