กฟผ. เร่งสนับสนุนเตียงกระดาษจากน้ำใจคนไทยให้โรง พยาบาลสนามที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

กฟผ. เตรียมให้การสนับสนุนเตียงกระดาษและเครื่องนอนอีกกว่า 3,500 เตียง...

Read More