กฟผ.-อพวช. จับมือปั้นเยาวชนนักสื่อสารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมืออาชีพ

นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการสังคม...

Read More