Future Arena ร่วมกับ เทศบาลนครรังสิต จัดกิจกรรม “นครรังสิต มินิมาราธอน ครั้งที่ 3” ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 05.00-07.45 น. ณ สนามฟุตบอล ฟิวเจอร์ อารีน่า (ด้านหลังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค) หารายได้ช่วยชุมชนรังสิต

“นครรังสิต มินิมาราธอน” เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมมอบสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครรังสิต ได้แก่ มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์, ผู้ด้อยโอกาสเชิงสังคมในเขตเทศบาลรังสิต, สมทบทุนซื้อหมวกนิรภัยให้กับนักเรียน ตลอดจนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ห่างไกลจากโรค

ทั้งนี้ การวิ่งมี 2 ระยะ ได้แก่ ระยะ 2.5 กม. (ไม่มีการแข่งขัน) และระยะ 10 กม. (มีการแข่งขัน) ค่าสมัคร 400 บาท เงินรางวัลนักวิ่ง OVERALL ชาย – หญิง จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท ซึ่งผู้สมัครจะได้รับเสื้อ และรับเหรียญที่ระลึกทุกท่าน
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.jogandjoy.run/project/detail/67 สอบถาม รายละเอียเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/nakornrangsitrun/ หรือติดต่อสอบถาม 02-7216009