สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.ปัตตานี ทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญ พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้และระดับประเทศ ประจำปี 2561 และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2560 และผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2560

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงเข้าเฝ้าฯ ประกอบด้วย ดร.การุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน , นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ยะลา) พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล

นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ยะลา) เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มอบหมายให้คณะกรรมการที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ ดำเนินการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ เพื่อรับพระราชทานรางวัลประจำปี 2560 ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ พ.ศ.2553

ทั้งนี้ ปรากฏว่ามีโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ซึ่งสมควรได้รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2560 จำนวน 29 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลประเภทโรงเรียน จำนวน 6 รางวัล รางวัลประเภทผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 5 รางวัล รางวัลประเภทครูผู้สอนวิชาสามัญ จำนวน 6 รางวัล รางวัลประเภทครูผู้สอนวิชาศาสนา จำนวน 6 รางวัล และ รางวัลประเภทนักเรียน จำนวน 6 รางวัล

“สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมผู้ที่ผ่านการประเมินคัดเลือกซึ่งมีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ สมควรได้รับพระราชทานรางวัล อันทรงเกียรติทรงคุณค่านี้อย่างแท้จริง และขอให้ผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลทุกท่าน รักษาความดี คุณภาพ มาตรฐานการจัดการศึกษา พัฒนาให้สูงยิ่งๆ ขึ้น และเป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ต่อไป” นายสันติ แสงระวี กล่าวทิ้งท้าย