ภายใต้การดูแลโดย นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมให้คำแนะนำและดูแลรักษาสุขภาพดวงตาตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมจักษุแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ เช่น ต้อกระจก ต้อหิน จอประสาทตา เส้นประสาทตา น้ำวุ้นลูกตา รวมถึงจักษุแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก และทีมพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ผ่านการอบรม เตรียมความพร้อมทุกขั้นตอนด้วยเครื่องมือบริการตามมาตรฐานสากล สอบถามบริการศูนย์จักษุ 24 ชั่วโมง รพ.เจ้าพระยา โทร.02-434-1111, 02-884-7000 หรือติดต่อ Call Center โทร.02-433-5666, 02-433-8222 Line: @chaophya