โรงพยาบาลเจ้าพระยาร่วมสนับสนุนการป้องกันไวรัสตับอักเสบบีที่สามารถติดต่อทางเลือด เพศสัมพันธ์ และการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน หากติดเชื้ออาจทำให้เกิดโรคตับแข็งและมะเร็งตับได้ จึงขอแนะนำโปรโมชั่นโปรแกรมค้นหาไวรัสตับอักเสบชนิดต่างๆได้แก่ โปรแกรม 1(ชนิด B) ราคา 1,890 บาท, โปรแกรม 2 ชนิด(B+C) ราคา 2,290 บาท, โปรแกรม 3 ชนิด(A+B+C) ราคา 2,790 บาท และโปรแกรม 4 ชนิด(A+B) ราคา 2,500 บาท หมดเขต 31 มีนาคม 2566 สามารถนัดหมายปรึกษาแพทย์เฉพาะทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โทร.02-884-7000