ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ ประธานมูลนิธิชวาล-มาลัย ไชยธีระพันธ์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายแพทย์ ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยา เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาว สุรภา ดุลยพัฒน์ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี รวมถึงคณะครูอาจารย์และนักเรียน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น