ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยา พร้อมเปิดให้บริการ “ทำฟันปลอดภัย…ห่างไกลโควิด” มีการปรับปรุงห้องทันตกรรมใหม่ทุกห้องตรวจเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคติดต่อและทันตแพทย์สภา โดยมีการตรวจวัดมาตรฐานการตรวจสอบห้องสะอาดของ NEBB หรือ National Environmental Balancing Bureau ซึ่งเป็นมาตรฐานของอเมริกาที่ได้รับการยอมรับและนำมาใช้ในการยืนยันและเพิ่มความเชื่อมั่นผลการตรวจสอบห้องสะอาดนั้นๆ นัดหมายทันตแพทย์ก่อนเข้ารับบริการได้ที่ 02-434-1111, 02-884-7000