เตือน อย่าหลงเชื่อผู้อ้างชื่อ อย. ขอบริจาคเงินทำหนังสือครบรอบ 45 ปี ย้ำ ! ไม่เคยมีนโยบายหรือมอบหมายให้สำนักพิมพ์ใดจัดทำหนังสือดังกล่าว แนะโทรถามที่สายด่วน อย. 1556 ก่อน ป้องกันสูญเงินฟรี

นายแพทย์ธเรศศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า กรณีพบมีการขอรับเงินสนับสนุนการจัดทำ รายงานฉบับพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมีการจัดส่งหนังสือไปยังผู้ประกอบการต่าง ๆ เพื่อขอให้ซื้อหน้าโฆษณาในรายงานฉบับพิเศษดังกล่าว ซึ่งในหนังสือได้ระบุจำนวนเงินอัตราค่าโฆษณาไว้อย่างชัดเจน อย. ขอยืนยันว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจาก อย. ไม่มีการมอบให้หน่วยงานใดจัดทำหนังสือครบรอบ 45 ปี ทั้งนี้ จะพบว่าการขอความอนุเคราะห์สนับสนุนส่วนใหญ่จะเป็นในหนังสือพิมพ์ประเภทธุรกิจที่อ้างว่าจัดทำเฉพาะกิจในวาระพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ ในกรณีดังกล่าวนี้ อย. ขอย้ำ !! และแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า อย. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น และที่ผ่านมาไม่เคยมีการอนุญาตให้หน่วยงานใดจัดทำหนังสือครบรอบปี หากผู้ประกอบการได้รับการติดต่อขอรับการสนับสนุนใด ๆ ในทำนองดังกล่าว ขอให้ติดต่อสอบถามเข้ามายัง อย. ก่อน ทางสายด่วน อย. 1556 เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหลอกสูญเงินโดยเปล่าประโยชน์