เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (คนที่ 6 จากขวา) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 15 เครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยมี รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (คนที่ 6 จากซ้าย) เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดเสวนาสถานการณ์โรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ใหม่ๆ และส่งเสริมให้สถานบริการสาธารณสุขหรือสมาชิกเครือข่ายฯ ช่วยกันขยายรูปแบบ และการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขระดับประเทศ “จากปฐมบท…สู่ปฐมภูมิ” เพื่อให้ผู้ป่วยบางส่วนที่เข้าไม่ถึงการรักษา ให้มีโอกาสได้เข้าถึงมากขึ้น รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายในการส่งต่อผู้ป่วยที่สามารถควบคุมอาการกำเริบของโรคได้แล้ว ไปยังสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านผู้ป่วย อาทิ คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และร้านขายยาคุณภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยสะดวกต่อการได้รับการรักษามากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ยังได้มีการประกวดผลงานการดำเนินงานคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ทั่วประเทศที่เป็นสมาชิกโครงการเครือข่ายคลินิกโรคหืดอย่างง่าย เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ