นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ในแถลงข่าว “การประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ท ชิงแชมป์ประเทศไทย พ.ศ. 2562 และการชิงแชมป์โลก พ.ศ. 2563 (WAMSB World Championship 2020)” โดยมี นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม, นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ นายสมเมธ ยุวะสุต นายกสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล พร้อมด้วย นายพิชญะ นิธิไพศาลกุล ศิลปินนักร้อง และนางสาว พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ มิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี 2561 มาร่วมงาน เมื่อไม่นานมานี้

โดยในปี 2020 ประเทศไทยที่ได้รับความเห็นชอบจาก WAMSB (World Association of Marching Show Band) ซึ่งเป็นองค์การกลางด้านการพัฒนาและจัดการแข่งขันดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ท ให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 (WAMSB World Championship 2020) เนื่องจากเห็นความพร้อมของประเทศไทยทั้งในด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ ความพร้อมด้านสนามแข่งขัน ที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ร่วมกับสมาคม ดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล เตรียมความพร้อมจัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทภายในประเทศ จำนวน 2 รายการ เริ่มด้วย การประกวดชิงแชมป์ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 ที่อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครตั้งแต่ กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งคาดว่าจะมีทีมที่เข้าประกวดจำนวน 40 ทีม ๆ ละ 40 คน รวมเยาวชนนักดนตรีที่เข้าประกวดกว่า 1,600 คน โดยมีกำหนดจัดประกวดประเภทมาร์ชชิ่งอาร์ทและพาเหรด ในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก และการประกวดประเภทนั่งบรรเลง วันที่ 16–17 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ในส่วนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทระดับโลก WAMSB World Championship 2020 จะมีผู้แทนประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมผู้แทนสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล WAMSB Thailand เข้าร่วมพิธีส่งมอบเมืองเจ้าภาพ และสังเกตการณ์การจัดการแข่งขัน ในการประกวด WAMSB World Championship 2019 ในเดือนกรกฎาคม 2562 ณ เมืองคาลการี ประเทศแคนาดา หลังจากนั้น ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 จะมีการเปิดรับสมัครทีมตัวแทนของประเทศต่าง ๆ ที่จะเข้าร่วมการประกวดระดับโลก ปี 2020 ทางเว็บไซต์ www.WAMSB.org และจะมีการจัดการประกวดระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ โรงเรียน สถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ ที่สนใจส่งทีมเข้าประกวดระดับประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเกณฑ์การประกวดได้ทาง bit.ly/mai2019th และส่งเอกสารตัวจริงมาที่ สมาคมดนตรีและ มาร์ชชิ่งอาร์ทสากล (สำนักงานใหญ่) 241 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120 (ภายใน 31 พฤษภาคม 2562) และขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์น้อง ๆ นักเรียนเยาวชนไทยในการแข่งขันระดับประเทศ และร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากประเทศต่างๆในการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทระดับโลก2020หรือปีพ.ศ.2563โดยสามารถติดตามข้อมูลการแข่งขันเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/MarchingArtsInternational/ และ www.facebook.com/DCP.culture