กรมควบคุมโรค ร่วมแถลงข่าวปีใหม่ 2566 “ดื่มไม่ขับ กรึ่ม ๆ ก็ถึงตาย” จัดโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การสร้างความปลอดภัยทางถนน  และแนวทางการปฏิบัติในช่วงเทศกาลปีใหม่  

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานแถลงข่าว “ปีใหม่ 2566 ดื่มไม่ขับ กรึ่ม ๆ ก็ถึงตาย” ที่โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี

นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกัน และลดผลกระทบของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงได้กำหนดแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ภายใต้คำขวัญรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยเน้นป้องกันและลดผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยมาตรการ 3 ด่าน ได้แก่ 1. ด่านตนเอง 2. ด่านครอบครัว และ 3. ด่านชุมชน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีรณรงค์จัดกิจกรรมปีใหม่ปลอดเหล้า สร้างกระแสให้ร้านค้าและประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงด่านชุมชนคัดกรองผู้ขับขี่ที่มีอาการมึนเมา กรณีเกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ทุกราย มีการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดในผู้กระทำผิด และส่งต่อผู้กระทำผิดฐานเมาแล้วขับที่ถูกศาลสั่งคุมประพฤติให้เข้ารับการบำบัดรักษา ซึ่งได้แจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการต่อไป

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  กล่าวว่า ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอเชิญชวนไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ ลด ละ เลิก เพราะการดื่มแล้วขับ เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ สสส. จึงได้ผลิตสปอตรณรงค์สื่อสาร 2 ชุด คือ “ดื่มไม่ขับ กรึ่ม ๆก็ถึงตาย” และ “ขอบคุณคนไทย ที่ไม่ให้เหล้า” ให้เหล้า = แช่ง และหนุนเสริมภาคีเครือข่าย ในการจัดการท้องถิ่นสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน เช่น ตั้งด่านชุมชนป้องปราบผู้ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกกันน็อค รณรงค์ให้ย้ำเรื่องไม่ขายเหล้าให้กับเด็กและเยาวชน รณรงค์ สวมหมวก 100% ตรวจแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ทุกราย

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ กล่าวว่า การดื่มแล้วขับรถ ได้สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินมหาศาล หลายปีที่ผ่านมาพบว่ามีความรุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงเทศกาล ซึ่งในปีใหม่นี้ได้เน้นย้ำเรื่อง ดื่มไม่ขับกรึ่ม ๆ ก็ถึงตาย กล่าวคือ ดื่มเพียงเล็กน้อยมีอันตราย มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตได้ หวังว่าปีนี้ทุกท่านจะตระหนักและให้ความสนใจเรื่องความปลอดภัยทางถนน รวมถึงเตรียมพร้อมทั้งรถ คน วางแผนการเดินทางล่วงหน้า

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีใหม่ 2566 นี้ อุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับจะมีจำนวนลดลงจากปีที่ผ่านมา และขอฝากไปยังประชาชนที่จะเดินทางในช่วงปีใหม่ ผู้ขับขี่ยานพาหนะต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และก่อนออกเดินทางควรพักผ่อนให้เพียงพอ สำหรับผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ ทั้งผู้ขับขี่และโดยสาร อย่าลืมสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ขอให้ทุกท่านท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล ปีใหม่นี้อย่างมีความสุข และปลอดภัย