วันนี้ (1 สิงหาคม 2562) เวลา 13.00 น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วย นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย/คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมให้กำลังใจคณะการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในการดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวทางประชารัฐ ณ ห้วยขาชงโรง หมู่ที่ 2 ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะสงฆ์วัดนาอิน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลนาอิน นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนนาอินวิทยาคม และประชาชนตำบลนาอิน ในการดำเนินการสร้างฝายในครั้งนี้