เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบเงินเยียวยาและพันธ์ปลาพร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนิตศักดิ์  ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ประสบเคราะห์กรรมจากการกระทำของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตู หมู่ที่ 7 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ผู้ว่านราฯพร้อมด้วยคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่บ้านรอตันบาตู เพื่อมอบเงินเยียวยาและพันธุ์ปลาให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

โดยสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 34 ราย เป็นพันธุ์ปลาดุก จำนวน 8 รายๆ ละ 400 ตัว รวมเป็น 3,200 ตัว พันธุ์ปลานิล จำนวน 15 รายๆ ละ 300 ตัว รวมเป็น 4,500 ตัว และพันธุ์ปลากินพืช (ปลาตะเพียน ปลาบ้าน) จำนวน 19 รายๆ ละ 300 ตัว รวมเป็น 5,700 ตัว รวมทั้งสิ้น 13,400 ตัว ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินเยียวยาเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กล่าว่าผมรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมายืนท่ามกลางบุคคลที่มีความสำคัญซึ่งเป็นแม่ แม่ในที่นี้เป็นแม่ๆที่ได้ประสบอุบัติเหตุกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประการแรกก็คือจะต้องกล่าวว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่านได้ทรงพระเมตตากรุณาในการที่จะให้มีการจัดหาและจัดสร้างสถานที่เพื่อรองรับแม่ๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ พระองค์ท่านทรงเมตตา ทรงห่วงใยพสกนิกร โดยเฉพาะกลุ่มสุภาพสตรีที่ได้รับผลกระทบ