บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA โดย คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริษัทฯ รับมอบประกาศเกียรติคุณจาก ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ในฐานะที่บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนโครงการเยาวชน ช่อสะอาด “แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  โดยมี นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมด้วย ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการเยาวชน ช่อสะอาด “แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต” ถือเป็นการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ลงมือทำอย่างจริงจังจากภาคีหลายภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ นำโดยกรุงเทพมหานคร ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้การสนับสนุนสีทาผนัง เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมภาพวาดฝาผนังในสถานศึกษาต่างๆ โดยการนำร่องครบทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร และใน 5 จังหวัด 5 ภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมเดินหน้าขยายโครงการแต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริตไปยังจังหวัดต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อมุ่งเน้นปลูกฝังสร้างจิตสำนึกการต่อต้านทุจริตในทุกรูปแบบให้กับเยาวชนไทยที่กำลังจะเติบโตไปเป็นกำลังของชาติต่อไป