นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขบ.) เปิดเผยว่า จากการเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง 13 สถานี ช่วงระหว่างสถานีหัวหมาก ถึงสถานีสำโรง เมื่อวันที่ 3 – 4 มิถุนายน2566 พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนมาทดลองใช้บริการเป็นจำนวนมาก  และการทดลองเดินรถยังไม่พบปัญหาและอุปสรรคแต่อย่างใด

สำหรับการเปิดเดินทดลองรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง เป็นการเปิดทดลองเดินรถด้วยความถี่ 10 นาที/ขบวน ช่วงระหว่างเวลา 09.00 – 20.00 โดยไม่เก็บค่าโดยสาร ประชาชนสามารถรับบัตรโดยสาร ที่เครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารบริเวณชั้นจำหน่ายตั๋วได้ฟรี ทั้งนี้ ภายหลังจากนี้จะทดลองเดินรถเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์เพื่อสังเกตความพร้อม ก่อนพิจารณาขยายระยะเวลาเดินรถ และเส้นทางเดินรถถึงสถานีลาดพร้าวครบ 23 สถานี ทั้งนี้ รถไฟฟ้าสายสีเหลืองสามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปยังรถไฟฟ้าสายต่างๆ ประกอบด้วย เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ที่สถานีลาดพร้าว เชื่อมต่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ที่สถานีหัวหมาก และเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีสำโรง

ทั้งนี้ จากการเปิดให้ประชาชน 13 สถานี ช่วงระหว่างสถานีหัวหมาก ถึงสถานีสำโรง เมื่อวันที่ 3 – 4 มิถุนายน2566 มีประชาชนให้ความสนใจมาใช้บริการ ทั้งสิ้น 38,521  และ 36,879 คน-เที่ยว ตามลำดับ ซึ่งส่งผลให้ยอดผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางรางรวมมีปริมาณเพิ่มสูง (1,059,648 คน-เที่ยว ในวันที่ 3 มิ.ย. 66 และ 920,758 คน-เที่ยวในวันที่ 4 มิ.ย. 66) ทั้งที่เป็นช่วงวันหยุดราชการ และคาดว่าในวันทำงานปกติจะมีผู้มาทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองเป็นจำนวนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะการเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้าสายสีอื่นๆ หรือจากสายอื่นมาต่อสายสีเหลือง เพราะจะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง รวมทั้งบรรเทาการจราจรติดขัดได้อย่างมาก