มหกรรมดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ (Senior Care & Rehabilitation Expo) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมสินค้าพรีเมียมกวางตุ้งออนไลน์ระหว่างประเทศ (Guangdong Premium Products International Trade Online Expo) ประจำปี 2565 โดยมีคณะกรรมการสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (CCPIT) แห่งมณฑลกวางตุ้ง และสมาคมอุตสาหกรรมผู้สูงวัยกวางตุ้งเป็นเจ้าภาพ จะมีขึ้นในวันที่ 4-8 ธันวาคมนี้ มหกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่เทรนด์ต่าง ๆ ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ คาดว่าจะรวบรวมบริการ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และโซลูชันที่ทันสมัยที่สุดในมณฑลกวางตุ้งในรูปแบบออนไลน์  มหกรรมดังกล่าวจะเปิดพื้นที่จัดแสดงสินค้าในรูปแบบที่พบเห็นได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นบริการดูแลผู้สูงอายุ ชุมชนเกษียณอายุและศูนย์ช่วยเหลือพึ่งพึง เครื่องมือในการพยาบาล และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังจัดแสดงนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุและการใช้ชีวิตที่ปราศจากสิ่งกีดขวาง บริษัทดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงมากกว่า 500 แห่งจะจัดแสดงในงานนี้ ครอบคลุมเกือบ 60 หมวดหมู่ และผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุด 4,000 รายการ

มหกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้บริษัทในท้องถิ่นเชื่อมต่อกับองค์กรจัดซื้อสินค้าเกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้ซื้อจากต่างประเทศผ่านชุดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น นิทรรศการออนไลน์ การแลกเปลี่ยนการค้า การประชุมเพื่อสร้างเครือข่าย และการประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมบนระบบคลาวด์  มหกรรมนี้ยังจัดการประชุมสุดยอดว่าด้วยการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุประจำปี 2565 ทางออนไลน์ในวันที่ 4 ธันวาคม ให้ผู้เข้าร่วมได้พบปะกันทางออนไลน์ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติระดับสากลในการรับมือประชากรสูงวัย แนวทางที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจผู้สูงวัย ตลอดจนโอกาสที่ดีที่สุดในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ  สำหรับผู้ที่สนใจธุรกิจดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ สามารถเยี่ยมชมมหกรรมนี้ได้ทาง www.itoegd.com/ex/6