การแข่งขัน MakeX Robotics Competition Asian Intercontinental Tournament 2023  จัดโดย บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น  Technology Education ของไทยร่วมกับ MakeX ประเทศจีน ผนึกกำลังกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพันธมิตร ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และชมรมหุ่นยนต์ IRAP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. และหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย ร่วมกันจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่ทุกทีมต้องพิสูจน์ความชำนาญและความสามารถของหุ่นยนต์ด้วยการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ในการสั่งงานระบบอัตโนมัติสมองกล

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสากลในรายการ  MakeX  ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ที่การันตรีว่ามันส์ที่สุดในนาทีนี้กับคอนเซ็ปท์หลักคือ สนุก แบ่งปัน ทำงานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์ เหล่านี้สามารถพัฒนาเด็กไทยให้เรียนรู้เกี่ยวกับ Coding  Robotics  และกลไกอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เพื่อก้าวสู่เส้นทางในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการวางแผน และการพัฒนาสมองกลโดยกระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสร้างพวกเขาให้เป็นนวัตกรให้กับประเทศในอนาคต โดยการแข่งขันครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 รุ่นด้วยกันคือ Make X Starter สำหรับผู้แข่งขันอายุ 8 – 13 ปี, Make X Explorer สำหรับผู้แข่งขันอายุ 8 – 15 ปี และ Make X Challenge สำหรับผู้แข่งขันอายุ 11-18 ปี เพื่อร่วมชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท

พบกับการท้าท้ายอย่างสร้างสรรค์ด้วยการวางแผนและการต่อสู้ที่ดุเดือดระดับนานาชาติ MakeX Robotics Competition Asian Intercontinental Tournament 2023 ห้ามพลาดกับการแข่งขันหุ่นยนต์ที่มันส์ที่สุด พร้อมก้าวสู่เวทีระดับโลก

เนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้เกิดการแทรกแซง Disruption เข้ามาในชีวิตประจำวันของทุกคน ซึ่งการรู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นอีกทางออกของเยาวชนในยุคต่อไป ซึ่งการพัฒนาให้ทุกคนสามารถแข่งขันได้ตั้งแต่เยาว์วัย จึงเสมือนการสร้างพื้นฐานให้สามารถอยู่กับเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน Coding โดยเรียนรู้ในเรื่อง Ai IoT หรือ Maker จึงเป็นอีกปัจจัยที่จะช่วยให้เยาวชนของเราเติบโตไปอย่างแข็งแรงมั่นคง ซึ่งเป็นอีกตัวช่วยให้สามารถกำหนดทางเลือกในอาชีพต่อไปในอนาคตได้ ซึ่งการพัฒนาให้เยาวชนสามารถเป็นนวัตกรหรือนักคิดนักประดิษฐ์เป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้

การแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับ ประถม จนถึงระดับมัธยมศึกษาในหัวข้อ Coding IOT AI Maker ให้เยาวชนไทยได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมโดยหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติเพื่อให้โรงเรียน ครูผู้สอนและนักเรียนตระหนักเห็นความสำคัญของการนำสื่อหุ่นยนต์ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณค่า รวมไปจนถึงพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาให้ทันต่อโลกเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต เพื่อค้นหาและพัฒนาอัจฉริยะภาพเด็กไทยด้านหุ่นยนต์ เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันในเวทีระดับโลกต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนและบุคคลทั่วไป อายุ 8-17 ปี ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทุกสังกัด

สุมิตรา  นิ่มกรชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กล่าวว่า “กว่า 5 ปีที่เราสั่งสมประสบการณ์จากการแข่งขัน MakeX Thailand 2018-2022 ที่ผ่านมา เราได้ทีมตัวแทนของประเทศไทย จากการคัดเลือกจากโรงเรียนหลากหลายสังกัด เพื่อส่งไปทำการแข่งขันในระดับโลกที่ประเทศจีน และช่วยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมาแล้ว ในปีนี้หลังจากผ่านสถานการณ์ Covid-19  ทำให้มีหลายๆ ประเทศสนใจ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในประเทศไทยเป็นอย่างมาก จึงได้พิจารณาเห็นสมควรที่จะจัดสนามนานาชาติขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นสนามให้เด็กๆ ได้มีโอกาสซ้อมและเพิ่มเติมประสบการณ์กับทีมจากประเทศอื่นๆ ทั้งยังทำงานเป็นทีมและสื่อสารกับทีมต่างชาติเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันอีกด้วย และจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้พัฒนาและเรียนรู้การใช้ Coding และ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังนำไปสู่การสร้างสำนึกในการแบ่งปัน รู้แพ้รู้ชนะ ทีมเวิร์ค การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักคิดนักประดิษฐ์ในด้านเทคโนโลยีต่อไปในอนาคตได้”

 โดยการแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX Robotics Competition Asian Intercontinental Tournament 2023 นี้ รวมผู้เข้าแข่งขันกว่า 500 คน  เพื่อร่วมลุ้นแชมป์ระดับอินเตอร์  และไปแข่งต่อใน World Champion ปลายปีนี้ โดยการแข่งขันนี้มีรูปแบบและกิจกรรมที่หลากหลาย  ให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกลุ้นของรางวัลอีกมากมาย จัดขึ้นภายในวันที่ 28 -30 กรกฎาคมนี้  ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.  ณ บางนาฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา