ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (กลาง) เป็นประธานในงานเปิดตัว บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ให้บริการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์แก่ธุรกิจที่หลากหลาย และเป็นแพลทฟอร์มเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมี ดร.ปรัชญา ภิญญาวัธน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ ปตท.สผ. นายพงศธร ทวีสิน (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการ เออาร์วี และอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร. ธนา สราญเวทย์พันธุ์ (ขวาสุด) ผู้จัดการทั่วไป เออาร์วี ร่วมพิธีเปิด ณ สำนักงานเออาร์วี ภิรัชทาวเวอร์ แอท สาทร กรุงเทพฯ