นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับผู้แทนของหน่วยงานพันธมิตร นำโดย พลตรีศิพันท์ ภาณววัฒน์ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง ผู้แทนสำนักการระบายน้ำ ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนและชุมชน ครู นักเรียน จากโรงเรียนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก เข้าร่วมในกิจกรรม โครงการคลองสวยน้ำใส เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2565 ที่มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองข้างโรงกลั่นน้ำมันบางจากและพื้นที่โดยรอบให้สะอาดสวยงาม ก่อนติดตั้งระบบบำบัดน้ำเพื่อช่วยรักษาคุณภาพน้ำให้เหมาะสมในระยะต่อไป

บางจากฯ ชวนพันธมิตรรักษ์โลก ร่วมจัดกิจกรรม ในโครงการคลองสวยน้ำใสเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคมโครงการคลองสวยน้ำใสฯ เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และชุมชนในท้องถิ่น ดูแลสังคม สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศโดยรอบทั้งในพื้นที่ปฏิบัติการของบางจากฯ และพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศตามโมเดล Bangchak WOW ซึ่งย่อมาจาก W-Well Being Improvement คือ การร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโครงการต่าง ๆ O-Oxygen Enhancement มุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพอากาศ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งโรงกลั่นน้ำมันบางจากได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 (สูงสุด) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม และ W-Water Management ที่ให้ความสำคัญกับการจัดการน้ำ การรับซื้อน้ำมันใช้แล้วจะช่วยลดการทิ้งลงท่อระบายน้ำ และเกิดการนำไปใช้ซ้ำ เพื่อส่งต่อให้บริษัท บีเอสจีเอฟ ในกลุ่มบางจากฯ นำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel – SAF) ได้ และยังเป็นอีกช่องทางการสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน

ภายในงานมีจัดแสดง โครงการเก็บกล่องสร้างบ้านเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก หรือ Green Shelter ข้อมูลความรู้ในการนำน้ำมันพืชใช้แล้วมาผลิตเป็นน้ำมันเครื่องบิน และ สาธิตวิธีการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วในโครงการทอดไม่ทิ้ง รวมถึงกิจกรรม ทำ EM BALL กิจกรรมรับมอบกล่องนม UHT และการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับน้อง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างอย่างเป็นสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์