คณะนักวิจัยและนักประดิษฐ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คว้า 2 เหรียญทอง จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ “การพยากรณ์รอบการบำรุงรักษาระบบ Thrust bearing oil cooler” และ “โปรแกรมตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย (Smart Safety Inspection Software)” อีกทั้งผลงานสิ่งประดิษฐ์  “ระบบควบคุมความถี่ไฟฟ้าด้วย EGAT Automatic Load Control (EGAT-ALC) สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแบบ Off Grid” ยังสามารถคว้า 1 เหรียญเงิน และ 1 รางวัลพิเศษจาก Taiwan Invention Association (TIA) ไต้หวัน จากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในงาน “Seoul International Invention Fair 2023” (SIIF 2023) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2566
ที่ผ่านมา