บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น ผู้นำด้านการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าชั้นนำของไทยคือเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล และเซ็นทรัล ภูเก็ต นำโดย นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยพันธมิตรผู้พัฒนาหลักสูตร ม.ธรรมศาสตร์ ต่อยอดความสำเร็จในการปั้นความสำเร็จแก่เอสเอ็มอีรุ่นใหม่ เดินหน้าเปิดคอร์สธุรกิจ “CPNlead รุ่น 3” มุ่งติดอาวุธให้กับ 40 แบรนด์ของคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและไอเดียสร้างสรรค์ โดยชูโมเดล “เรียนจริง ทำจริง และโตจริง” หลังจากสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจใน 2 รุ่นที่ผ่านมาได้ขยายธุรกิจและเติบโตไปกับซีพีเอ็นรวมกว่า 40 แบรนด์ ซึ่งสามารถขยายธุรกิจและเปิดร้านได้เพิ่มขึ้นรวมกว่า 50 ร้าน เพิ่มช่องทางการขายและสร้างความแข็งแกร่งให้กับค้าปลีกไทย โดยภายในวันงานเปิดหลักสูตรมี นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคอมเมอร์เชียล ของซีพีเอ็น และ ผศ. ปิติพีร์ รวมเมฆ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกล่าวบรรยายเปิดคอร์ส ณ โรงแรม Centara Grand @CentralwOrld