“บิ๊กอู๋”ลงพื้นที่อยุธยา ขยายเครือข่าย ม.40 เข้าถึงแรงงานอิสระ มีหลักประกันที่มั่นคง

กระทรวงแรงงาน

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างความรับรู้ความเข้าใจ ตามโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า” ให้แรงงานอิสระเข้าถึงหลักประกันทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต

กระทรวงแรงงาน

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย โครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า สู่ตำบลรางจรเข้” ณ ต.รางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะผลักดันนโยบายด้านแรงงานต่าง ๆ ทั้งการให้แรงงานอิสระเข้าถึงหลักประกันทางสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมแก่แรงงานทุกภาคส่วน ให้มีหลักประกันที่มั่นคงในการดำรงชีวิต โดย รมว.แรงงานได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมสร้างเครือข่าย ผลักดันให้เกิดการประกันสังคมถ้วนหน้า ตามโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานอิสระในชุมชนสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยการรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย.62 โดยมีเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 1 ล้านคน

กระทรวงแรงงาน

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่แรงงานอิสระในชุมชนได้สมัครใจเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อให้แต่ละอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นเครือข่ายประกันสังคม ซึ่งจากการลงพื้นที่ในในครั้งนี้ มีหมู่บ้านที่มีลูกบ้านสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ครบถ้วน 100% จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านปลายนาเหนือ หมู่ที่ 1 หมู่บ้านปลายนาเหนือ หมู่ที่ 3 และหมู่บ้านปลายนาเหนือ หมู่ที่ 5 ซึ่งจะทำให้สามารถสร้างหลักประกันคุ้มครองแก่แรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระอย่างทั่วถึงตามนโยบาย “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า”

กระทรวงแรงงาน

 

กระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนแรงงานนอกระบบที่สนใจ สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการสมัคร ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการออกบูธให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อาทิ กรมการจัดหางาน การรับสมัครผู้รับงานไปทำที่บ้าน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การบริการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า บริการซ่อมแซมจักรยานยนต์ บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การรับสมัครฝึกอาชีพ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน สำนักงานประกันสังคม รับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 บริการให้คำปรึกษาและตรวจสอบสิทธิประโยชน์ประกันสังคม และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน บริการให้ความรู้ด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ เป็นต้น