การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยนายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร กฟผ. เป็นผู้แทนมอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. เพื่อนำไปให้บริการประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการภายในสถานีขนส่ง โดยมีนายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

ทั้งนี้ เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานภายในของ กฟผ. และจิตอาสา กฟผ. ร่วมกันผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ทำให้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมคุมเข้มทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อความสะอาดและปลอดภัยของผู้นำไปใช้งาน