Coway Co., Ltd. (โคเวย์) ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านซึ่งได้รับการขนานนามว่า “Best Life Solution Company” ได้เผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปี 2566 ซึ่งนำเสนอภาพรวมอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับความก้าวหน้าของบริษัทในการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ตลอดจนความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมกับสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เรามีความยินดีที่ได้เผยแพร่รายงานความยั่งยืนฉบับที่ 18 ของเรา ซึ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของเราต่อแนวปฏิบัติที่ยั่งยืน พร้อมกับเป็นการนำเสนอวิสัยทัศน์ใหม่ด้านการจัดการ ESG ของเรา เพื่อก้าวขึ้นเป็น “Company Caring for a Better Earth” ในที่สุด” คุณซอจางวอน (Jangwon Seo) ซีอีโอของ Coway กล่าว “วิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นตัวกำหนดทิศทางที่ชัดเจนสำหรับโครงการ ESG ของ Coway และจะนำพาเราไปสู่การเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น”

ทั้งนี้ รายงานความยั่งยืนของ Coway ประจำปี 2566 ถือเป็นรายงานฉบับที่ 18 แล้ว หลังจากที่มีการเผยแพร่ครั้งแรกในปี 2549 และมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองตั้งแต่ปี 2558  สำหรับปีนี้ Coway ได้ใช้วิธีการประเมินประเด็นสำคัญสองส่วน ได้แก่ การประเมินผลกระทบของประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีต่อธุรกิจ และการประเมินผลกระทบของกิจกรรมทางธุรกิจที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังมีการประเมินความสอดคล้องของห่วงโซ่อุปทานกับโครงการ ESG ของ Coway พร้อมทั้งสรุปสถานะปัจจุบันของประเด็นด้าน ESG ที่สำคัญและที่เกิดขึ้นใหม่ รายงานความยั่งยืนของ Coway ในปีนี้ได้เน้นย้ำถึงภารกิจด้าน ESG ที่สำคัญสามประการ ซึ่งกำหนดโดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ ESG ได้แก่ การวางระบบการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและความหลากหลาย และการรับรองบรรษัทภิบาลที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องบนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศด้าน ESG

นอกจากนี้ รายงานยังเจาะลึกถึงประสิทธิภาพการจัดการอย่างยั่งยืนของ Coway ในขอบเขตที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หนึ่งในเป้าหมายด้านประสิทธิภาพที่โดดเด่นที่สุดคือ ภารกิจของบริษัทในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เหลือครึ่งหนึ่งภายในปี 2573 จากระดับของปี 2563 โดยกลยุทธ์ของ Coway มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนผ่านไปสู่แหล่งพลังงานที่ยั่งยืนและการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์สำคัญบางส่วนที่กล่าวถึงในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 ได้แก่ การดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งที่สอง การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในผลิตภัณฑ์ของ Coway  Coway ยังคงมุ่งมั่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยตัวอย่างโครงการสำคัญประกอบด้วย การบริจาคเครื่องกรองน้ำและเครื่องฟอกอากาศให้กับชุมชนที่ขาดแคลน และการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก ด้วยการจัดตั้งทีมบาสเกตบอลวีลแชร์ทีมแรกของเกาหลีที่เป็นของบริษัทเอกชน โดยใช้ชื่อว่า “BlueWheels Basketball Team”

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล Coway ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระหญิงชุดใหม่เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางเพศและมุมมองที่หลากหลายในการตัดสินใจในระดับผู้บริหาร

สามารถดูรายงานความยั่งยืนของ Coway ประจำปี 2566 ฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่