บริษัทผู้ให้บริการด้านการตลาดดิจิทัลด้วยข้อมูลเชิงลึกแถวหน้าของประเทศไทย ได้ขยายฐานการดำเนินการไปยังประเทศอินโดนีเซียโดยการเข้าถือสิทธิ์เอเจนซี่การตลาดดิจิทัล Bdigital ก่อตั้งเป็น ฮีโร่ลีดส์ อินโดนีเซีย เป้าหมายเพื่อขยายการให้บริการการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและวิสาหกิจขนาดใหญ่ไปยังอินโดนีเซีย โดยนำประสบการณ์และความสำเร็จจากในไทยไปเป็นโมเดลในการดำเนินงานต่อไป พร้อมรวมฮีโร่ลีดส์ สาขาใหม่ที่อินโดนีเซีย กับ ฮีโร่ลีดส์ ประเทศไทย เป็น ฮีโร่ลีดส์ เอเชีย ตั้งเป้าจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการตลาดดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับฮีโร่ลีดส์ ประเทศไทย ได้นำเสนอดิจิทัลโซลูชันที่ออกแบบมาเฉพาะแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการโฆษณา (Ad-Tech) เพื่อช่วยนักการตลาดในการบริหารจัดการแคมเปญออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริการของฮีโร่ลีดส์ประกอบด้วย การทำโฆษณาดิจิทัลที่วัดผลได้ การวิเคราะห์และติดตามข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์

ด้านบริษัท Bdigital ก่อตั้งเมื่อปี 2557 ให้บริการสร้างฐานข้อมูลลูกค้าจากโฆษณาออนไลน์ (Lead Generation) และการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัท Bdigital ได้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง มีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล 30 คน ให้บริการกับลูกค้าใน 7 เมืองใหญ่ทั่วอินโดนีเซีย และขณะนี้ Bdigital ได้เติบโตไปอีกขั้นโดยการก้าวเป็นส่วนหนึ่งของ Heroleads Asia (ฮีโร่ลีดส์ เอเชีย)

คาร์โร ฮีโรว์ด ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารฮีโร่ลีดส์กล่าวว่า “การเข้าถือสิทธิ์ในครั้งนี้คือก้าวแรกของแผนการขยายบริษัทไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรา เรามองว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดิจิทัลใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ดูได้จากจำนวนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นประจำซึ่งมีมากกว่า 150 ล้านบัญชีผู้ใช้งาน เราเชื่อมั่นว่าการเข้าไปช่วยเหลือธุรกิจในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือวิสาหกิจขนาดใหญ่ ให้พวกเขาเติบโตในช่องทางออนไลน์ จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียได้”

ด้าน รามา โดนันโต กรรมการผู้จัดการฮีโร่ลีดส์ อินโดนีเซีย ระบุว่า “ฮีโร่ลีดส์ ประเทศไทย มีเทคโนโลยีการตลาดดิจิทัลของตัวเอง พร้อมทีมดำเนินการที่มากด้วยความสามารถ และประสบการณ์ ที่สามารถช่วยให้ฮีโร่ลีดส์ อินโดนีเซีย ก้าวขึ้นไปเป็นบริษัทผู้นำด้านการตลาดในประเทศอินโดนีเซีย และเปิดโอกาสสำหรับตลาดในประเทศอื่น ๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย”

ทั้งนี้ การปฏิรูปนโยบายหลาย ๆ ด้านของอินโดนีเซียตั้งแต่ปี 2559 ส่งผลให้นักลงทุนไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT สนใจเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ ประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการลงทุนอินโดนีเซียหรือ (BKPM) ก็ยังคงเร่งเดินหน้าหาทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของอินโดนีเซียซึ่งถือเป็นประเด็นที่กำลังไปได้ดี และนี่เอง อาจจะเป็นภาพในอนาคตของเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการสนับสนุนให้นักลงทุน เข้ามาลงทุนในด้านนี้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับประเทศไทย รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในการอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นรากฐานการพัฒนาของประเทศ ซึ่งจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่ประเทศที่มีรายได้สูง จากนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านต่าง ๆ