เอกพงษ์ ตั้งสิริมานะกุล (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด รับรางวัล Good Governance Standards 2023″ จาก ทศพล ทังสุบุตร (ซ้าย) อธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยรางวัลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งจากกิจกรรมเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2566 เพื่อมอบให้แก่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง พร้อมคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตร่วมด้วย ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตตู้แช่เย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอาเซียน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องพีโอนี่ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น