บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)  (BSRC) รับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ประจำปี 2566” (AMCHAM Corporate Social Impact Recognition 2023) ระดับ Platinum ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand : AMCHAM) โดย นางราตรีมณี ภาษีผล กรรมการบริษัท บางจาก ศรีราชา และ Chief Transformation & Synergy Realization Officer บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลจากเอกอัครราชทูตโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทย

รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จัดโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมแบ่งปันความคิด หลักการและการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาสังคม และมอบให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน