นางสาวช่อฟ้า ยุกตะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและบริหารงานลูกค้า บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต(ไทยแลนด์) (กลาง) มอบเงินสนับสนุนโครงการหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย จำนวน 30,000 บาท เพื่อส่งเสริมนักกีฬาหมากรุกสากลของไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Open 2019 และการแข่งขัน Eastern Asia Youth 2019 โดยมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง นายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย (ซ้าย) และ นายสหพล นาควานิช เลขาธิการสมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย (ขวา) เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้