นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมงานแถลงข่าวสรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย (OIC Meets CEO 2024) จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมี นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
ซึ่งการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย (OIC Meets CEO 2024) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจประกันภัย ซึ่งมีคณะผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน คปภ. และคณะผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจประกันชีวิต – ประกันภัย เข้าร่วมหารือ และนำประเด็นที่ร่วมหารือมาจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย (OIC Meets CEO 2024) ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม : สำนักงาน คปภ. ผนึกภาคธุรกิจประกันภัย แถลงผลการประชุมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยไทยร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

โดยสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ การพัฒนามาตรฐานและยกระดับบทบาทของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยและผู้สอบบัญชี การยกระดับมาตรฐานการอนุมัติกรมธรรม์ประกันภัย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประกันสุขภาพ การยกระดับการกำกับดูแลโดยใช้ข้อมูล Unaudited data ผ่าน Company Management Control การจัดทำ Service Level Agreement (SLA) มาตรฐานกรอบระยะเวลาสำหรับการให้บริการของธุรกิจประกันภัย และการส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลตนเอง เช่น ค่า commission ประกันภัยรถภาคบังคับ และการกำกับดูแลตัวแทนประกันภัย บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารบริษัท ภายใต้การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย ตลอดจนแนวทางการกำกับการลงทุนในกิจการที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัย การยกระดับมาตรฐานการกำกับการดำเนินการของตัวแทนและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดา โดยบริษัทประกันภัยและนายประกันภัยนิติบุคคล เรื่องการนำส่งข้อมูลในระบบ IBS และนำส่งข้อมูลในระบบรายงานข้อมูลการรับประกันภัยรถภาคบังคับ (CMIS) รวมถึงความร่วมมือในการส่งเสริม Insurance literacy ระหว่างสำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัย ณ ห้องประชุมอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงาน คปภ. (รัชดาภิเษก) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 256