นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นางญาณี โพธิบัวทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี ดิจิทัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของ บริษัท ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาเป็นตัวแทนนายหน้าขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ T Life เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าสามารถซื้อประกันชีวิตได้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น   โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ T Life ที่ตรงตามความต้องการ ทั้งแบบประกันชีวิตให้ความคุ้มครองสูง แบบประกันออมทรัพย์ให้ผลตอบแทนสูง และแบบประกันช่วยลดหย่อนภาษี  ได้อีกหนึ่งช่องทางที่ วี ดิจิทัล อินชัวรันส์ โทร. 02 351 1806