เปิด Guidebook ข้อมูลนำเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีฯ

เปิด Guidebook ข้อมูลนำเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เข้าร่วมเสวนา “เปิดตัว Guidebook เปิดใจพรีเซนเตอร์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ร่วมกับ

เปิด Guidebook ข้อมูลนำเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

บัวขาว บัญชาเมฆ พรีเซนเตอร์ภาพยนต์โฆษณา ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เพื่อใช้การท่องเที่ยว เสน่ห์ชุมชน ดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่ชุมชนจำนวน 3,273 ชุมชนในโครงการ กระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้สู่ฐานราก เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและความสุขสู่ชุมชน ภายใต้โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

เปิด Guidebook ข้อมูลนำเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 

เปิด Guidebook ข้อมูลนำเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

โดยเนื้อหาใน Guidebook ประกอบด้วยแผนที่ 76 จังหวัดพร้อมปักหมุดแสดงที่ตั้งชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผลิตภัณฑ์เด่นๆ เสน่ห์ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของจังหวัด พร้อมบทกวีจากศิลปินแห่งชาติ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ที่ประพันธ์ขึ้นใหม่เป็นพิเศษแก่โครงการนี้ ครบทั้ง 76 จังหวัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ กรุงเทพฯ

#โครงการไทยนิยมยั่งยืน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#OTOPVillageไปแล้วจะรัก
#OTOPVillage
#เน้นการมีส่วนร่วม
#ลดความเหลื่อมล้ำ
#เพิ่มรายได้กับประชาชนอย่างยั่งยืน
#ท่องเที่ยว