วันนี้ 2 เม.ย. 62 เวลา 16.00 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสวายสอ หมู่ที่ 7 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในชุมชนแห่งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ

– เยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์
– ชมนกกระเรียนพันธุ์ไทยหนึ่งเดียวในประเทศไทย หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า นกเขียน เป็นนกที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เป็นนกรักเดียวใจเดียวใครพบเจอจะมีโชคดี โดยองค์กรสวนสัตว์ทำโครงการมาปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทย และในปี 2559 นกกระเรียนพันธุ์ไทย ได้ออกลูกเป็นรังแรกของประเทศ และหมู่บ้านได้มีการทำนาเป็นระบบเกษตรอินทรีย์และช่วยดูแลนกกระเรียนพันธุ์ไทย ทำให้เห็นถึงแหล่งปลูกข้าวแห่งนี้ปลอดสารเคมี นกกระเรียน จึงอาศัยอยู่ได้


– เยี่ยมชมหมู่บ้าน ที่สืบทอดและนำภูมิปัญาการทอผ้าพื้นบ้าน (ผ้าก่วย) การทอเสื่อกก จักสาน การทำขนมไทย แปลงนาสาธิต โดมปลูกผักอินทรีย์ จากกลุ่มวิสาหกิจข้าวอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
– เยี่ยมชมบ้านพักโฮมสเตย์ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
– ชื่นชมเสน่ห์ทางวัฒนธรรม อาทิ การแสดงพื้นบ้าน รำนกกระเรียน รำเซิ้ง รำกลอน พร้อชิมอาหารพื้นถิ่นเลิศรส แกงหยวกกล้วย หมกหน่อไม้ น้ำพริกไก่ กุ้งจ่อม

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ยังได้ให้แนวทางการพัฒนาการผลักดันข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ให้สร้างแบรนด์ข้าวนกกระเรียนเป็นจุดขายของชุมชน และการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อเยี่ยมชม และเรียนรู้กิจกรรมชุมชน ได้ที่สำนักงานพัฒนาขุมชนอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หรือที่บ้านสวายสอ หมู่ 7 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ ได้รับการอำนวยความสะดวก และการต้อนรับจากทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์และและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1และ 2