วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพนายปรีชา ประไพทอง บิดาของนางสมพร ตรวจมรคา ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยมี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมฟังสวดในครั้งนี้ ณ ศาลาอ่องเอี่ยม วัดบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ