วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๕ น. ณ ห้องบันทึกเทป ชั้น ๓ อาคารพนม สมิตานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ(นางไพรวรรณ พลวัน) ร่วมจัดรายการวิทยุทางอากาศ “เปิดบ้านการเกษตร เครือข่ายผู้สูงอายุประเทศไทย” ในหัวข้อ ภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุ ทางสถานีวิทยุ KU Radio Thailand (สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) คลื่นวิทยุ AM ๑๑๐๙ KHz ดำเนินรายการโดย นางธัญวรรณ ศรีวาจน

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๕ น. ณ ห้องบันทึกเทป ชั้น ๓ อาคารพนม สมิตานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน…

Posted by กรมกิจการผู้สูงอายุ ผส. on Tuesday, April 2, 2019

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/