นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า กรณีการนำเสนอข่าว สองหนูน้อยถูกพ่อแท้ๆ ทำร้ายร่างกาย ที่จังหวัดอุดรธานี นั้น ขณะนี้ ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน หรือ ศรส. โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็ก และเข้าช่วยเหลือสองพี่น้อง อายุ 11 ปี และ 6 ปี โดยได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ตาม พ.ร.บ.คุ้งครองเด็ก พ.ศ. 2546 และมีการวางแผนช่วยเหลือและสืบค้นข้อมูลของแม่และป้าของเด็กที่อยู่จังหวัดนครพนม เพื่อรับเด็กไปดูแลต่อไป

นางอภิญญา กล่าวต่อไปว่า สำหรับกรณีการนำเสนอข่าว ยายทวดล่ามโซ่เลี้ยงหลาน ที่จังหวัดขอนแก่น นั้น ขณะนี้ ศรส. โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและเข้าช่วยเหลือเด็ก อายุ 9 ปีซึ่งเป็นหลาน โดยได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น และพาเด็กเข้ารับการตรวจร่างกายและสภาพจิตใจที่โรงพยาบาลในพื้นที่ พร้อมทั้งพายายทวดเข้ารับการรักษา
ด้านจิตเวชเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ได้ร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เพื่อวางแนวทางช่วยเหลือเด็กในระยะยาวในเรื่องความเป็นอยู่และการศึกษาต่อไป

นางอภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอฝากให้ช่วยกันสอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิด เพราะไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องภายในครอบครัว แต่คนในชุมชนและสังคม สามารถช่วยกันสอดส่องดูแลได้ หากพบเห็นเด็กและเยาวชนถูกกระทำความรุนแรง ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสม หรือต้องการได้รับความช่วยเหลือ แจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชม. หรือเพิ่มเพื่อน Line @esshelpme หรือ Application คุ้มครองเด็ก หรือติดต่อบ้านพักเด็กและครอบครัวได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ