วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ)

เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ สืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านบางแค ประจำปี ๒๕๖๒ ” เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย อีกทั้งยังเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมรับชมการแสดงความสามารถบนเวทีของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การแสดงเปิดงานโดย นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ การแสดงของชมรมผู้สูงอายุบ้านบางแค การแสดงดนตรีไทย โดยชมรมดนตรีไทยบ้านบางแค พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ รวมถึงมอบรางวัลแก่ผู้เข้าประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี การประกวดก่อเจดีย์ทราย และร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุบ้านบางแค

โดยมีแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “…

Posted by กรมกิจการผู้สูงอายุ ผส. on Friday, April 5, 2019

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP