นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมด้วยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพิ้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จ.ตรัง นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตว์แพทย์ชำนาญการ ลงพื้นที่บริเวณอ่าวดูหยง บ้านบาตูปูเต๊ะ เกาะลิบง จ.ตรัง
เพื่อตรวจเยี่ยมการอนุบาลลูกพะยูนน้อยแบบธรรมชาติ “เจ้ามาเรียม” และร่วมหารือเกี่ยวกับมาตราการในการดูแลสัตว์ทะเลหายาก ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง พร้อมกับพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนเกาะลิบง กลุ่มอาสาสมัครผู้พิทักษ์ดูหยง และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล จ.ตรัง ณ บ้านบาตูปูเต๊ะ เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง