รมช.เกษตรเปิดงาน “รวมพลังตามรอยพ่อฯ ปี 6” จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี”
สร้างหลุมขมนครกบนพื้นที่สูง ในอุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ. น่าน

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร (กลาง) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ครั้งที่ 4 ในโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 6 ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดการเรียนรู้และลงมือทำตามแนวทางศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยร่วมกันสร้างหลุมขนมครกบนพื้นที่สูง ในอุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน โดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่อุทยานจากผู้บุกรุกให้เป็นผู้พิทักษ์ป่า โดยมี (จากซ้าย) นางสาววริศรา จันธี ผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่อุทยานฯ นายไตรภพ โคตรวงษา ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและตัวแทนสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผศ. พิเชฐ โสวิทยสกุล หัวหน้าศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนายบัณฑิต ฉิมชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีน่าน ร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน บ้านห้วยเลา ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน เมื่อเร็วๆ นี้