วันนี้ (10 มิ.ย. 64) เวลา 10.30 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) รับมอบสิ่งของบริจาคจากบริษัท ซีพีแรม จำกัด โดยนายสาธิต แสงเรืองอ่อน รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวชัญญรัช พีราวัชร ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส เป็นอาหารพร้อมรับประทาน เบเกอรี่ และน้ำดื่ม จำนวนทั้งสิ้น 3,000 ชุด

กระทรวงพม.เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับความเดือดร้อนและความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่
นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.)

                                       นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.)

นายสาธิต แสงเรืองอ่อน รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนและยุทธศาสตร์

                                 นายสาธิต แสงเรืองอ่อน รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนและยุทธศาสตร์ บริษัท ซีพี แรม จำกัด

างพัชรี กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ได้ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศ และส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง กระทรวง พม. มีความห่วงใยคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง จึงได้ดำเนินโครงการ “การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ด้วยการรับบริจาคสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อนำไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

สำหรับวันนี้ กระทรวง พม. ขอขอบคุณบริษัท ซีพีแรม จำกัด ที่มาร่วมบริจาคอาหาร เบเกอรี่ และน้ำดื่ม สำหรับนำไปมอบให้กับกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนในทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ วันละ 300 ชุด ตลอดเดือนมิถุนายน 2564นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนและประชาชน ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็น อาทิอาหารพร้อมทาน วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร (อาหารสดและอาหารแห้ง) ข้าวสาร น้ำดื่มนมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ผ้าอ้อมสำหรับเด็กแรกเกิด คนพิการ และผู้สูงอายุ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ เป็นต้น

บริษัทซีพี แรม จำักัดทั้งนี้ สามารถบริจาคได้ที่ ศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. หรือ ติดต่อ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ผ่านสายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด