ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ต.ห้วยโจด (ศปก.ต.ห้วยโจด) พร้อมด้วย นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้บริหาร พม. และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ


พลเอก อนันตพร กล่าวว่า จากสถานการณ์ความรุนแรงในสังคมที่พบส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งสาเหตุอันดับหนึ่งมาจากความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่นการหึงหวง ความไม่เข้าใจกัน และนำมาซึ่งการทำร้ายร่างกาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพสตรีและการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ได้ดำเนินการในเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในทุกช่องทาง ทั้งการสร้าง ความรู้ความเข้าใจ ช่องทางการเข้าถึงสิทธิของประชาชน และการรณรงค์ปรับเจตคติ รวมถึงการสร้างเครือข่ายการทำงานด้านครอบครัวระดับตำบลในรูปแบบของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เพื่อเป็นศูนย์กลางในดูแล เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านครอบครัวในชุมชน ซึ่งปัจจุบันมี ศพค. อยู่ทั้งหมด 7,133 แห่งทั่วประเทศ และได้ดำเนินการยกระดับ ศพค. ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) โดยสนับสนุนการดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสหวิชาชีพในพื้นที่ในการดำเนินงานในเชิงป้องกันและแก้ไข โดยในปี 2562 มีเป้าหมายจะดำเนินการยกระดับ ศพค. เป็น ศปก.ต. ให้ได้จำนวน 878 ศูนย์ฯ และปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด 708 ศูนย์ฯ สำหรับ ศพค. ห้วยโจด เป็น ศพค. ที่มีความโดดเด่นเรื่องการดำเนินงานด้านครอบครัว จนได้รับรางวัล ศพค.ดีเด่น จาก พม. 2 ปีซ้อน ในปี 2558 และ ปี 2559 และวันนี้ได้ยกระดับให้เป็น ศปก.ต. ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบที่สะท้อนถึงความทุ่มเทและเสียสละเวลาของคนในชุมชนในการทำงานเพื่อชุมชนของตน เพราะเมื่อประชาชนเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนหรือดำเนินงานเฝ้าระวังแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนาชุมชนของตนให้เข้มแข็งแล้ว การพัฒนาสังคมก็จะเป็นไปอย่างยั่งยืน


พลเอกอนันตพร กล่าวต่อไปว่า การเปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบลห้วยโจด ในวันนี้ ถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้บริหารและคณะสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมกระบวนการทำงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในระดับพื้นที่ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนให้ได้รับทราบถึงช่องทางการขอรับบริการ สิทธิประโยชน์ทางกฎหมายผ่านการให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือจากหน่วยงานของกระทรวง พม. คณะทำงาน ศปก.ต. ในพื้นที่ และทีมสหวิชาชีพที่จะร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบ
“ขอฝากพี่น้องประชาชน หากพบเห็นความรุนแรง ขออย่านิ่งเฉย หากไม่กล้าเข้าไปช่วยเหลือด้วยตัวเอง สามารถแจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ตำรวจ หรือแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม พม. โทรสายด่วน 1300 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง หรือประสานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว (ศปก.ต.) และขอเน้นย้ำว่า ความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรือ เรื่องภายในครอบครัวอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องที่สังคมต้องไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และต้องไม่เป็นผู้กระทำความรุนแรงในสังคม ทุกรูปแบบ ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศให้มีความมั่นคง เจริญก้าวหน้าต่อไป” พลเอกอนันตพร กล่าวในตอนท้าย