วันนี้ (6 มิ.ย. 62) เวลา 10.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์ฝึกอบรมอาชีพคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกซ์ (APCD) นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมตลาดนัด KM “โครงการรสัมมนา mini จิตอาชีพ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2562 โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการสัมนา mini จิตอาชีพ ตลาดนัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากคนพิการ กิจกรรมสาธิต ฝึกอาชีพ และการแสดงความสามารถของคนพิการจากสมาคมคนพิการต่างๆ ทั่วประเทศ รวมไปถึงการเล่นเกมส์ชิงรางวัล ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมตลาดนัด KM จะจัดไปจนถึง วันที่ 7 มิถุนายน นี้ ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมและเที่ยวงานดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป