วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีฯ นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ผู้นำชุมชนวัดตะพาน พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทัศนารุณสุนทริการาม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมลงพื้นที่ ณ ชุมชนวัดตะพาน ซอยวัดตะพาน ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 4 ครัวเรือน (นายบุญชู เลิศมานะชัย อายุ 90 ปี นายเจ็ง เลิศมานะชัย อายุ 87 ปี นางสมจิตร ปัทมพรภักดี อายุ 86 ปี นางปัทมา ธารินเจริญ อายุ 79 ปี นางวรรณทิพย์ จิระติเสถียร อายุ 76 ปี และนายพนม อินทนิล อายุ 68 ปี) พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน รวมถึงพบปะพูดคุย และให้กำลังใจแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ต่อมา เวลา 09.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ คณะผู้บริหารฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมลงพื้นที่ ณ วัดทัศนารุณสุนทริการาม (วัดตะพาน) แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อน “กิจกรรมจิตอาสากรมกิจการผู้สูงอายุบำเพ็ญประโยชน์” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมทั้งถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ และมอบของบริจาคให้แก่ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรัม จำนวน 50 ถุง น้ำดื่ม 50 แพ็ค อาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง 100 กล่อง หน้ากากอนามัย 500 ชิ้น แอลกอฮอล์ 50 ลิตร 2 แกลลอน และผ้าอ้อมสำเร็จรูป

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุหลังจากนั้น เวลา 09.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ คณะผู้บริหารฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสากรมกิจการผู้สูงอายุบำเพ็ญประโยชน์ โดยการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องน้ำวัดตะพาน พร้อมทั้งนำสิ่งของที่ทางวัดได้รับบริจาค มาบรรจุใส่ถุงยังชีพ เพื่อให้พร้อมต่อการนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายภายในชุมชนต่อไป