วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์กองบัญชาการตำรวจนครบาลกรุงเทพมหานคร นางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมแถลงข่าวกับ พลตำรวจโท สุทธิพงษ์ วงศ์ปิ่น ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เรื่องผลปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและการแก้ไขปัญหาจัดระเบียบคนเร่ร่อน คนไร้ที่อยู่ และผู้กระทำการขอทาน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(พส.)

 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(พส.)

นางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขานรับนโยบายรัฐบาล โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนเข้มงวดปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความเรียบร้อยของสังคม มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล สั่งการให้สถานีตำรวจนครบาลทั้ง 89 แห่ง บูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่าย จัดระเบียบพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้การดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะรอบกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างเข้มข้น

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(พส.)

นางจินตนา กล่าวต่อไปว่า จากการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ระหว่างวันที่ 20 – 31 ตุลาคม 2561 สถานีตำรวจนครบาลได้ประสานส่งต่อกลุ่มเป้าหมายมายังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพฯ หรือ บ้านมิตรไมตรีกรุงเทพฯ ดินแดง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 685 คน เป็นเพศชาย 609 คน เพศหญิง 76 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40–65 ปี และมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคอีสานที่สุด รองลงมา คือ ภาคกลางและเหนือ ตามลำดับ ในจำนวนดังกล่าว พบว่า เป็นบุคคลต่างด้าว จำนวน 2 คน ซึ่งบ้านมิตรไมตรี กรุงเทพฯ ได้ประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และส่งกลับประเทศ ต้นทาง นอกจากนี้ ยังพบผู้มีอาการทางจิตเวช จำนวน 23 คน จึงได้ส่งเข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย ณ ขณะนี้ บ้านมิตรไมตรี กรุงเทพฯ ได้ดำเนินกระบวนการเพื่อให้ความคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 656 คน และผู้ทำการขอทาน จำนวน 4 คน กระบวนการในการให้ความคุ้มครอง ประกอบด้วย การให้บริการที่พักอาศัยชั่วคราว การให้คำปรึกษา แนะนำสวัสดิการ การสืบค้นประวัติเพื่อติดตามครอบครัว และประสานส่งต่อเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 11 แห่งทั่วประเทศ เพื่อฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพ และฝึกอาชีพตามความสนใจ ในส่วนของการประสานติดตามครอบครัวนั้น บ้านมิตรไมตรี กรุงเทพฯ สามารถดำเนินการประสานติดตามครอบครัวได้ จำนวน 127 คน ซึ่งครอบครัวได้มารับกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่บ้านมิตรไมตรี กรุงเทพฯ ได้ให้คำแนะนำก่อนกลับคืนสู่ครอบครัวทุกราย

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(พส.)

 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(พส.)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมยกระดับการให้บริการแก่ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ให้ก้าวสู่สวัสดิการขั้นพื้นฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งนี้ หากพบเห็นคนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน ผู้ทำการขอทาน สามารถแจ้ง สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ นางจินตนา กล่าวตอนท้าย