วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.ที่ผ่านมา

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ)

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการธนาคารเวลา ซึ่งจัดขึ้นโดยกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ภายในงาน Thailand Social Expo 2019 ณ Challenger Hall 2 Mung Thong Thani
โดยมีผู้แทนพื้นที่นำร่อง จากเทศบาลตำบลแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ได้ร่วมแสดงผลงานในบูธธนาคารเวลาและร่วมขึ้นเวทีการเสวนาดังกล่าว

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลแม่ข่า ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการธนาคารเวลาที่มีความเสียสละอย่างแท้จริง ประชาสัมพันธ์โดยเน้นกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ และทำการเปิดรับสมัครสมาชิก ทางพื้นที่มุ่งหวังให้ชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัย ไม่มีรั้วบ้าน คนในชุมชนรักใคร่กลมเกลียวกัน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ทุกเดือนเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธนาคารเวลา และเปิดรับสมัครสมาชิก

ซึ่งในระยะแรกเน้นกลุ่ม Caregiver อาสาสมัครผู้สูงอายุ และกลุ่มดูแลผู้สูงอายุ มีการมอบเกียรติบัตรให้สำหรับสมาชิกที่สะสมเวลาครบ ๑๐๐ ชั่วโมง นอกจากนี้ทางพื้นที่ยังได้ใช้ แอพพลิเคชั่น ไลน์ (กลุ่ม) ในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน