วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “Thailand Cybersecurity ๒๐๑๙” มหกรรมนิทรรศการและการประชุมระดับสากล ภายใต้แนวคิด Cybersecurity Digital Tranformation ให้คนไทยพร้อมรับ – ปรับตัวสู่ดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย ด้วยเวทีสัมมนาผู้เชี่ยวชาญที่มาอัปเดทและแชร์เทรนด์ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ใหม่ ๆ ชมนวัตกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัย และเปิดโอกาสให้เจรจาธุรกิจด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ จัดขึ้นวันที่ ๑๙ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์เซ็นทรัลพลาซา (ลาดพร้าว) โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) เป็นประธานในการเปิดงาน พร้มอด้วย หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน เข้าร่วมในงานดังกล่าว