วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ผ่านมา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)
เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงทุกรูปแบบ พร้อมเป็นผู้นำสุภาพบุรุษ ร่วมกันรณรงค์ปรับพฤติกรรมเปลี่ยนความคิดยุติความรุนแรง ด้วยการแสดงออกถึงการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงทุกรูปแบบ”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ทั้งนี้ รองนากยกฯ ได้มอบโล่รางวัลประกวดการ์ตูนคาแรคเตอร์ท่าทางที่อยากเห็นและไม่อยากเห็นในครอบครัว และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ บุคคล หน่วยงาน และสื่อ ที่ไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งเป็นบุคคลที่มี
ชื่อเสียง เช่น นางสิรินยา บิชอพ (ซินดี้) ดารานักแสดง/นางแบบที่ปลุกพลังสังคมยุติการคุกคามทางเพศ ผ่านแนวคิด Don’t tell me how to dress และ #TellMenToRespect

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี (บุ๋ม) ดารานักแสดง/พิธีกรชื่อดังที่จัดตั้ง “องค์กรทำดี”
นอกจากนี้ ยังมีสื่อสร้างสรรค์ ประเภทรายการ/ละครโทรทัศน์ ได้แก่ รายการผู้หญิงมหัศจรรย์ Wonder Woman ช่อง Mcot Family 14 ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์)
คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พร้อมด้วย เอกอัครราชทูตที่พำนักในประเทศไทย ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล